Rodzaj pakietu BASIC Care PLUS Care SPECIAL Care TOTAL Care
Czas trwania ochrony Urządzenie 1 rok 3 lub 5 lat 3 lub 5 lat 3 lub 5 lat
Akumulator 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok
Akcesoria 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy
Naprawa przez certyfikowanego serwisanata
Czas naprawy (pobytu w serwisie) do 15 dni do 10 dni do 7 dni do 3 dni
Naprawa
pokrywa
Usterki fabryczne
Ślady użytkowania - -
Aktualizacja oprogramowania
Koszty przesyłki do serwisu - - -
do klienta
Zwiększenie ochrony o kolejny rok lub 2 lata - -
Usterki mechaniczne - - -
Odświeżenie akumulatora - - Optional
Wsparcie na odległość